Връзка с нас

Ръководител:

Светла Вълева, главен секретар на НИП

Тел: + 359 2 9359 113

s.valeva@nij.bg

Координатор:

Корнелия Кирилова, програмен координатор

Тел: + 359 2 9359 161

k.kirilova@nij.bg

Финансов експерт:

Стоянка Нетовска, главен експерт-счетоводител

Тел: + 359 2 9359 114

s.netovska@nij.bg

Технически сътрудник:

Нина Димова-Класанова, програмен координатор

Тел: + 359 2 9359 143

n.dimova@nij.bg

© 2024 - Национален институт на правосъдието