Публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП

На 25.06.2021 г. е открита процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на нов уебсайт и на два интернет сайта в изпълнение на дейности по информация и публичност в изпълнение на проекти „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“ и „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществявани от Националния институт на правосъдието с подкрепата на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021“, чрез публикуване на обява за събиране на оферти в ЦАИС ЕОП. 

Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 35 440,50 лв. без ДДС, а крайния срок за подаване на оферти е 07.07.2021 г.

© 2024 - Национален институт на правосъдието