НИП започва работа за създаване на уебсайтове на проектите, финансирани по НФМ

На 30.09.2021 г., след успешно приключила процедура за възлагане на обществена поръчка, Националният институт на правосъдието (в качеството му на бенефициент и възложител) сключи договор с избрания изпълнител за разработване на два интернет сайта в изпълнение на дейности по информация и публичност по проекти „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“ и „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществявани с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Общата стойност на договора възлиза на 10 800 лв. с включен ДДС, а срокът за изпълнението му е 9 месеца, в рамките на които изпълнителят трябва да осигури двуезични интернет страници на проектите, издържани в модерен дизайн и с динамични функционалности, които в максимална степен илюстрират постигнатите резултати и улесняват достъпа и взаимодействието с потребителите.

© 2024 - Национален институт на правосъдието