Първо заседание на работната група за разработване на Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола за магистрати, в обновения й състав

На 27 януари 2022 г. се проведе първата среща на работната група, сформирана от директора на НИП във връзка с изпълнението на дейност 1 по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван от Националния институт на правосъдието с подкрепата на програма “Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., в променения й състав съгласно заповед № РД-12-35/16.12.2021 г.

По време на срещата беше обсъдена и приета работната структура на Ръководството, постигна се разпределение на работата между националните експерти в РГ и беше обсъден възможният принос на чуждестранния експерт в изпълнението на възложената задача. Взето бе решение последният въпрос да се обсъди на съвместна среща с участието на проф. Choudhry, като предварително й бъде осигурена възможност да се запознае с утвърдената от РГ структура на Ръководството. Уточнено беше и необходимото съдействие, което трябва да бъде оказано на РГ на настоящия етап от изпълнението на дейността и беше приет график за работни срещи на групата.

© 2024 - Национален институт на правосъдието