Представяне на актуалните тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие от съдия Йонко Грозев

Националният институт на правосъдието организира еднодневно присъствено обучение с участието на съдия Йонко Грозев от ЕСПЧ и съдия Галя Вълкова от СГС на тема: „Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие. Приложимост на международните стандарти за защита от домашно насилие по делата, разглеждани по реда на ЗЗДН”.

Обучението ще се проведе на 26.10.2023 г. в хотел „Грами” – София и ще осигури възможност за запознаване с най-новата практика на ЕСПЧ по граждански и наказателни дела, свързани с домашно насилие (с фокус върху новопостановените осъдителни решения срещу България), както и систематичен преглед на актуалната законова уредба в областта, в контекста на установените стандарти в практиката на Съда в Страсбург. Повече информация за съдържанието на обучението можете да откриете в приложения учебен план.

Основните целеви групи са съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност.

Обучителното събитие се организира по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

При интерес, можете да заявите участие на https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1602 в срок до 19.10.2023 г.

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg, тел. 02/9359 188.

© 2024 - Национален институт на правосъдието