Обучение, фокусирано върху отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти

На 6 и 7 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”. Темата ще бъде представена от мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта, сред които и г-жа Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета в Оксфорд и съавтор на набор от публикации по тези проблеми.

Обучението има за цел да запознае участниците с разбирането за родителското отчуждение в юридически, психологичен и психиатричен контекст според МКБ11 и DSM5. Специално внимание ще бъде отделено на актуалния дебат в международен план относно използването на понятието и опасностите, свързани с пренебрегване на най-добрия интерес на детето. Обучението акцентира върху приложимостта на чл. 59, ал. 6 СК в контекста на правото на семеен живот. Участниците ще бъдат запознати с примерни задачи към съдебно-психологичните и психиатрични експертизи, които да позволят в пълнота да се изследват отношенията в семейството и връзката родител-дете. Повече информация за съдържанието на обучението можете да откриете в приложения учебен план.

Основните целеви групи са съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност, както и социални работници от отделите за закрила на детето.

Обучителното събитие се организира по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г.

При интерес, можете да заявите участие на https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1613 в срок до 27.10.2023 г. Лице за контакт: Ралица Русева, програмен координатор, ел. поща: ruseva@nij.bg, тел. 02/9359 128.

© 2024 - Национален институт на правосъдието