Съдия Йонко Грозев и водещи експерти в областта представиха актуалните тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие и отражението им върху дейността на националните правоприлагащи органи

При засилен интерес от страна на професионалната общност протече организираното от Националния институт на правосъдието присъствено обучение с участието на съдия Йонко Грозев от ЕСПЧ и съдия Галя Вълкова от СГС на тема: „Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие. Приложимост на международните стандарти за защита от домашно насилие по делата, разглеждани по реда на ЗЗДН”.

Обучителното събитие се проведе на 26 октомври 2023 г. в хотел „Грами“, гр. София и осигури възможност за запознаване с достиженията и най-новата практика на Съда в Страсбург по граждански и наказателни дела, свързани с домашно насилие, представени от българския съдия в този съд. Като основни акценти в изложението си, съдия Грозев открои процесуалното задължение за разследване по дела за домашно насилие и заповедите за защита според практиката на ЕСПЧ.

Приложимостта на международните стандарти за защита на жертвите на домашно насилие в контекста на измененията на ЗЗДН, в сила от 01.01.2024 г., беше разгледана от съдия Галя Вълкова от СГС, член на работната група, подготвила посочените изменения.

39 съдии, прокурори, експерти от Инспектората към ВСС и други представители на професионалната общност взеха участие в обучението и се включиха активно в обсъждането на практическите предизвикателства, свързани с прилагането на новата уредба по ЗЗДН.

Обучителното събитие се проведе по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г. и е първото от поредица присъствени обучения в тази област, които Институтът ще организира през следващите месеци.

© 2024 - Национален институт на правосъдието