Предстоящи обучения по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” НФМ 2014-2021

В периода м. март – м. април 2024 г. Националният институт на правосъдието ще проведе следните обучения по актуални проблеми от областта на домашното и основаното на пола насилие, с участието на утвърдени национални и международни експерти:

1.“Домашно насилие и насилие, основано на пола. Психологически аспекти. Международни стандарти за защита на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола и измененията в ЗЗДН в контекста на стандартите”, 19.03.2024 г., гр. София. Заявяване на участие на https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1812

2. “Наказателноправни и психологически аспекти на домашното насилие. Актуални проблеми”, 02.04.2024 г., гр. София. Заявяване на участие на https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1855.                

Обученията се организират за смесени групи от съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, в изпълнение на дейност 1: “Повишаване капацитета на магистратите и други специалисти в сектор правосъдие в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, чрез обучение в допълващи се обучителни формати. Разработване на ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати” по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Информация за програмата, целевите групи и реда за заявяване на участие в обученията е публикувана в График на предстоящите обучения в сайта на НИП.

© 2024 - Национален институт на правосъдието