Обучение с фокус върху кибернасилието като форма на домашно и основано на пола насилие

На 4 и 5 декември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Посегателства срещу личността в онлайн среда в хипотезите на домашно и основано на пола насилие”.Обучението е насочено към повишаване на компетентностите, знанията и уменията на съдиите, прокурорите и разследващите органи за ефективно разследване и наказателно преследване […]

Виж още

Интердисциплинарно обучение по проблеми на родителското отчуждение за смесена група от магистрати и други специалисти

49 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, държавни съдебни изпълнители и социални работници взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието хибридно обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”.  Обучителното събитие се проведе на 6 и 7 ноември 2023 г. в хотел „Рамада”, гр. София, […]

Виж още

Представяне на стандартите за защита от домашно насилие, залегнали в решението по делото „А.Е. срещу България”

На 3 ноември 2023 г. Националният институт на правосъдието проведе уебинар на тема: “Актуалните законодателни промени, касаещи домашното насилие в светлината на решението на ЕСПЧ по делото А.Е. срещу България”, насочен към задълбочаване познанията на българските магистрати по отношение на най-новата практика на Съда в Страсбург по проблеми на домашното насилие и дискриминацията, основана на […]

Виж още

Обучение с фокус защита правата на хората с увреждания в хипотезите на домашно и основано на пола насилие

На 28 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Хората с увреждания, жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола: достъп до права и правосъдие”, под ръководството на мултидисциплинарен екип от български и международни експерти с опит в областта. Обучението ще представи международните стандарти за достъп […]

Виж още

Обучение, фокусирано върху отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти

На 6 и 7 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”. Темата ще бъде представена от мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта, сред които и г-жа Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета […]

Виж още

Съдия Йонко Грозев и водещи експерти в областта представиха актуалните тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие и отражението им върху дейността на националните правоприлагащи органи

При засилен интерес от страна на професионалната общност протече организираното от Националния институт на правосъдието присъствено обучение с участието на съдия Йонко Грозев от ЕСПЧ и съдия Галя Вълкова от СГС на тема: „Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие. Приложимост на международните стандарти за защита от домашно насилие по […]

Виж още

Обучение, фокусирано върху отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти

На 6 и 7 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”. Темата ще бъде представена от мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта, сред които и г-жа Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета […]

Виж още

Представяне на актуалните тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие от съдия Йонко Грозев

Националният институт на правосъдието организира еднодневно присъствено обучение с участието на съдия Йонко Грозев от ЕСПЧ и съдия Галя Вълкова от СГС на тема: „Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие. Приложимост на международните стандарти за защита от домашно насилие по делата, разглеждани по реда на ЗЗДН”. Обучението ще се […]

Виж още

Предстоящи обучения по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” НФМ 2014-2021

В периода м. октомври – м. декември 2023 г. Националният институт на правосъдието ще проведе поредица от обучения в допълващи се обучителни формати по актуални проблеми от областта на домашното и основаното на пола насилие, с участието на утвърдени национални и международни експерти: 1. „Актуални тенденции в практиката на ЕСПЧ по дела, свързани с домашно насилие. […]

Виж още

Представяне на Ръководството за управление на делата, свързани с домашно и основано на пола насилие

На 13 юни 2023 г. в зала 201 на НИП, пред 28 представители на професионалната общност и други експерти, работещи по проблемите на домашното насилие и насилието, основано на пола, сред които служители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, беше официално представено […]

Виж още
© 2023 - Национален институт на правосъдието