Заключителна пресконференция по проектите на НИП, финансирани по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021

На 5 април 2024 г. от 13.30 ч. в зала „Опера 2” на Астория Гранд Хотел – София Националният институт на правосъдието (НИП) проведе заключителна пресконференция, на която представи постигнатите резултати по проектите на Института, реализирани с подкрепата на  програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., пред повече от 50 представители на Министерството на […]

Виж още

Интердисциплинарно обучение с фокус върху новостите в наказателноправната уредба на домашното насилие

30 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво и други представители на професионалната общност взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието присъствено обучение на тема: „Наказателноправни и психологически аспекти на домашното насилие. Актуални проблеми“. Обучителното събитие се проведе на 2 април 2024 г. в хотел „Грами“, гр. София, под ръководството на мултидисциплинарен […]

Виж още

Публична дискусия за подобряване прилагането на специализираните програми за извършители на домашно насилие

За ограничаване и изкореняване на проявите на домашно насилие в българското общество е необходимо провеждането на последователна държавна политика, която да координира и оценява дейността на всички, ангажирани с разрешаването на този проблем. Това заяви заместник-министърът на правосъдието Георги Николов, при откриването на организираната от Националния институт на правосъдието публична дискусия на тема „Проблеми, свързани […]

Виж още

Интердисциплинарно обучение, фокусирано върху защитата на жертвите на домашно и основано на пола насилие и измененията в ЗЗДН

29 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието обучение в смесена форма на тема: „Домашно насилие и насилие, основано на пола. Психологически аспекти. Международни стандарти за защита на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола и измененията в ЗЗДН в контекста на стандартите“. […]

Виж още

Предстоящи обучения по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” НФМ 2014-2021

В периода м. март – м. април 2024 г. Националният институт на правосъдието ще проведе следните обучения по актуални проблеми от областта на домашното и основаното на пола насилие, с участието на утвърдени национални и международни експерти: 1.“Домашно насилие и насилие, основано на пола. Психологически аспекти. Международни стандарти за защита на жертвите на домашно насилие и […]

Виж още

Мултидисциплинарно обучение с фокус върху трафика на жени

37 прокурори от районно и окръжно ниво, следователи, служители на ГДБОП и ГД „Гранична полиция” взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието присъствено обучение на тема: „Превенция и противодействие на трафика на жени с цел тяхната експлоатация. Междуинституционално взаимодействие и обмен на добри практики”.  Обучителното събитие се проведе на 11 и 12 декември […]

Виж още

Обучение с фокус върху кибернасилието срещу жени и деца

36 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието хибридно обучение на тема: „Посегателства срещу личността в онлайн среда в хипотезите на домашно и основано на пола насилие”.  Обучителното събитие се проведе на 4 и 5 декември 2023 г. в хотел „Грами”, гр. София, под ръководството […]

Виж още

Обучение с фокус върху кибернасилието като форма на домашно и основано на пола насилие

На 4 и 5 декември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Посегателства срещу личността в онлайн среда в хипотезите на домашно и основано на пола насилие”.Обучението е насочено към повишаване на компетентностите, знанията и уменията на съдиите, прокурорите и разследващите органи за ефективно разследване и наказателно преследване […]

Виж още

Интердисциплинарно обучение по проблеми на родителското отчуждение за смесена група от магистрати и други специалисти

49 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, държавни съдебни изпълнители и социални работници взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието хибридно обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”.  Обучителното събитие се проведе на 6 и 7 ноември 2023 г. в хотел „Рамада”, гр. София, […]

Виж още

Представяне на стандартите за защита от домашно насилие, залегнали в решението по делото „А.Е. срещу България”

На 3 ноември 2023 г. Националният институт на правосъдието проведе уебинар на тема: “Актуалните законодателни промени, касаещи домашното насилие в светлината на решението на ЕСПЧ по делото А.Е. срещу България”, насочен към задълбочаване познанията на българските магистрати по отношение на най-новата практика на Съда в Страсбург по проблеми на домашното насилие и дискриминацията, основана на […]

Виж още
© 2024 - Национален институт на правосъдието