Пресконференция за представяне на проектите на Националния институт на правосъдието, финансирани по Програма “Правосъдие” на НФМ 2014-2021 г.

slide 3

„Поставили сме си амбициозни цели, които в рамките на 4-годишния период на изпълнение на проектите на НИП по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. ще постигнат устойчивост на професионалните знания и умения по прилагане на основните права и развиване на дигитализацията в съдебното обучение“. 

С тези думи директорът на НИП г-жа Миглена Тачева обобщи съдържанието на проектите на Националния институт на правосъдието, изпълнявани с подкрепата на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 – „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, и „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“ на пресконференция, която се проведе на 25.02.2021 г. през платформа за видеокомуникация Zoom. 

Проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и ръководител на Програмния оператор по Програма „Правосъдие“, отправи приветствие към участниците в събитието, като подчерта значението на проектите на Националния институт на правосъдието за постигането на целите на програмата за ефективно прилагане на европейската правна рамка и установените стандарти за защита на основните права. 62 представители на професионалната общност – съдии,  прокурори, съдебни служители и експерти, взеха участие в публичното събитие. 

Проектите на НИП на обща стойност 3 324 911 лв. доразвиват и надграждат резултатите, постигнати през предходния период на Норвежкия финансов механизъм. За модернизиране на учебната среда за българската съдебна система НИП ще заложи на обучителни дейности в иновативни формати, превод и разпространение на публикации за прилагането на основните права на български език, разработване на учебни ресурси, развиване на специализиран форум по права на човека, техническо и технологично обновяване на инфраструктурата на Института. 

По проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ Институтът работи в партньорство с Норвежката съдебна администрация, чийто представител Ивар Арнщад изтъкна, че установеното сътрудничество по проекта ще допринесе за обмен на професионални знания и опит  между двете институции в областта на съдебното обучение по прилагане на основните права. 

По проекта „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“ НИП работи в партньорство с Министерство на правосъдието за по-ефективна превенция и противодействие на насилието и оценка на регионалния механизъм за междуинституционално сътрудничество, който ще бъде изграден по проекта  на Националното бюро за правна помощ, финансиран по НФМ.

Милена Коцева, директор на дирекция ППРБЕСПЧ в Министерството на правосъдието, Павлина Петкова, преподавател по клинична и консултативна психология във ВСУ “Черноризец Храбър”, Калина Петрова, заместник-председател на Националното бюро за правна помощ, и старши комисар Благородна Макева, заместник-директор на ГД „Национална полиция” в МВР, изразиха удовлетворение от доброто сътрудничество с НИП и пожелаха успех в реализирането на проектите.

Допълнителна информация за проектите:

–  „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“

– „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“ 

© 2024 - Национален институт на правосъдието