Решения на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (Комитета CEDAW) по прилагане на едноименната Конвенция на ООН и Факултативния протокол към нея

© 2024 - Национален институт на правосъдието