Обучение на кандидатите за младши магистрати по проблеми на домашното насилие

На 21.07.2021 г. Националният институт на правосъдието предостави достъп на 100 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2020/2021 г. до учебните материали към двете електронни дистанционни обучения, разработени по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., съответно „Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти” и “Домашното насилие при фактически и юридически усложнения”. Посочените учебни материали са достъпни в Портала за електронно обучение на НИП във формат за самоподготовка.

Предвижда се обучение по посочените теми да преминат и кандидатите за младши магистрати от випуск 2021/2022 г.

© 2024 - Национален институт на правосъдието